Hitit Mitolojisi – Kumarbi (Gökteki Krallık) Efsanesi

“Eskiden Alalu gökyüzünde dokuz yıl boyunca
kraldır ve tahtta oturmaktadır. Tanrıların önde geleni
güçlü Anu da, Alalu’ya sakilik görevi yapmaktadır.
Ancak bu iki tanrı birbiri ile düşman olmuş ve
Anu, Alalu’yu gökteki krallıktan indirerek tahtı ele
geçirmiştir. Böylece Anu’nun sakisi de Kumarbi olmuştur.
Kaderin cilvesine bakın ki bu kez, dokuz yıl
gökyüzündeki tahtı işgal eden Anu da sakisi Kumarbi
tarafından bir ihtilalle devrilmeye çalışılmıştır. Girişilen
kavgada Anu kendini kurtarır ve gökyüzüne
sığınır. Ancak Kumarbi, Anu’nun ayağından çekerek,
onun bronza benzer erkeklik uzvunu ısırır. Anu,
Kumarbi’ye: ‘Sevinme, ben sana yük yükledim. Seni
Fırtına Tanrısı, Aranzah (Dicle) nehri ve soylu tanrı
Taşmişu ile aşıladım,’ diyerek gökyüzüne çıkar ve kendini
gizler. Sonradan Kumarbi içindeki meni karışık
tohumları ağızdan tükürür.” Metin bundan sonra
çok kırılmıştır.

Bir Cevap Yazın