Troia’nın Anadolulu Ozanı Homeros ve Destanları

Troia kentinin asıl önemi, Antik Dönem’in en ünlü ozanı Homeros’un İlyada Destanı’nda anlattığı Troia Savaşı’na sahne olmasıdır. Ancak Homeros’un hayatıyla ilgili elimizde kesin bilgiler olmamakla birlikte, araştırmacılar ozanın MÖ 8. yüzyılda Antik adı Symrna olan İzmir bölgesinde doğmuş ve ömrünün büyük bir bölümünü o bölgede geçirmiş olduğunu kabul etmektedir. MÖ 8. yüzyıldaki sözel gelenekle anlatılarak kendisine kadar gelen destanları İlyada ve Odysseia Destanı olarak yazıya geçirmiş olması Homeros’u ölümsüz kılmıştır.

İlyada Destanı

İlyada Destanı Troia Savaşı efsanesinin küçük bir bölümünü kapsamaktadır. Akhilleus’un
orduların yöneticisi Agamemnon’a karşı öfkesi sonucunda, savaştan çekilmesiyle başlar. Destan Akhilleus’un savaşa dönmesi ve Troialı kahraman Hektor’u öldürüp, cesedeni savaş arabasının arkasına bağlayıp Troia’nın surlarının etrafında sürüklemesi ve daha sonra Hektor’un ölüsünü babası Priamos’a vermesiyle bitmektedir. İkinci destan Odysseia’da ise, kenti almayacaklarını anlayan Greklerin Troia Atı hilesi anlatılmaktadır.

Akhalar tahta bir at yapıp en güçlü askerlerini bu atın içine saklar ve atı hediye olarak
kentin önüne bırakıp saklanırlar. Bu hileye kanan Troialılar atı kentin içine alırlar. Gece
atın içinden çıkan askerler de kent kapısını açarak düşmanın kente girmesini sağlarlar.
Homeros araştırmacılarının büyük çoğunluğu destandaki olayların tümünün gerçek olamayacağını kabul etmekle birlikte, destanda tarihsel bir özün varlığına inanırlar.
Anadolu topraklarındaki sistematik ilk tarih öncesi dönemi kazısı Troia’da başlamıştır.

Troia antik kenti, Persli komutan Kserkes’ten, Büyük İskender’e, Hadrian’dan Fatih Sultan Mehmed’e kadar Batı ve Doğu’yu birleştirme çabalarında bulunan pek çok hükümdar ve komutanın ziyaret edip, kurban kestikleri Anadolu’nun en önemli antik kenttir.

Homeros İlyada (Truva) Belgeseli

Yorumunuzu Bırakın