Anlaşılabilir Tanımlarla Enflasyon Nedir? ÜFE Nedir? TEFE Nedir? TÜFE Nedir? GSMH Nedir? KBMG Nedir? HG yani Harcanabilir Gelir Ne Demektir?

Ülkemizde her sene Enflasyon Artışı konuşulur. Her kira döneminde TEFE ve TÜFE oranları araştırılır. Gaysafi Milli Hasıla haberlerde döner durur. Kişi Başına Düşen Milli Gelir her karşımıza çıktığında ülkemizin geldiği ekonomik durumu görür de üzülürüz. Ekonomi profesörlerinin anlayacağı şekilde değil de ekonimiden hiç ders almamış yurdum insanın anlayacağı şekilde kolay anlışılır detaylarla enflasyon, tüfe, tefe gsmh, üfe, kbmg, hg gibi ekonomi terimlerini açıklayacağız.

Peki sırasıyla açık ve anlaşılır bir biçimde enflasyon nedir? ÜFE Nedir? TEFE Nedir? Tüfe Nedir? GSMH Nedir? KBMG Nedir? HG yani Harcanabilir Gelir Nedir? Gelin detaylara gidelim…

İşletmelerinin pazarlama kararlarını en çok etkileyen ekonomik göstergeler; şüphesiz ki enflasyon, üretici fiyat indeksine ÜFE denir, toptancı fiyat indeksine TEFE denir, tüketici fiyat indeksine TÜFE denir, gayrisafi millî hasılaya GSMH denir, kişi başına düşen millî gelire KBMG denir, harcanabilir gelire HG denir, keyfe bağlı harcanabilir gelir, tasarruf eğilimleri ve vergilerdir.


Enflasyon, piyasada fiyatların farklı sebeplerden dolayı artması olarak bilinir. Bundan sonraiki terim daha bilmek gerekir: Maliyet enflasyonu ve talep enflasyonu… Peki maliyet enflasyonu nedir? ve talep enflasyonu nedir? Hammadde fiyatlarındaki artışlardan kaynaklanan maliyet enflasyonu ile talebin arzı aşması durumunda ortaya çıkan talep enflasyonu, işletmelerin pazarlama kararlarını etkiler.

Turizm pazarlaması açısından düşünüldüğünde, tarım sektöründen edinilen sebze-meyve gibi ham maddelerin fiyatlarının yükselmesi, turistik ürünün üretim maliyetini ve dolayısıyla fiyatını da arttıracak ve maliyet enflasyonuna örnek olacaktır. Ülkemizde özellikle kıyı bölgelerinde yüksek sezon olarak bilinen yaz sezonunda otel işletmelerinin fiyatlarının talep artışı nedeniyle yükselmesi ise talep enflasyonuna örnek olarak gösterilebilir. Sürekli yüksek enflasyon, pazarlama yöneticilerini ürün fiyatlarını sıklıkla değiştirmeye zorlayan bir durumdur.

Pazarlamacıların karar vermesinde enflasyon göstergeleri ile birlikte ÜFE, TEFE, TÜFE gibi göstergeler de yol gösterici olmaktadır. ÜFE ve TEFE, işletmelerin kâr marjlarını ve rekabet güçlerini belirlerken, ürünün perakendeciden tüketiciye satış fiyatındaki oransal fiyat değişmeleri ifade eden TÜFE ise tüketicinin talebini doğrudan etkileyebilmektedir. Bu nedenle, turizm işletmelerinin ekonomik çevredeki bu değişkenleri dikkatle izlemeleri ve her an değişime hazırlıklı olmaları gerekmektedir.

GSMH, kalkınmanın önemli bir göstergesidir ve GSMH arttıkça tüketim artar ve üretimi de arttırır. Milli gelirdeki artışın ekonomiye ve tüketime olumlu etkisinin olabilmesi için kalkınma hazının nüfus artış hızından fazla olması gerekir. Böylece işletmeler, yeni ürünler icat etme, mevcut ürünlerin üretimini arttırma gibi kararları alabilirler. KBMG, bu bağlamda nüfus artış hızını da dikkate aldığından, KBMG’deki artış, tüketimi daha yakından yansıtır (Nakip, Varinli ve Gülmez, 2012). Tüketimin artması ise turizm pazarlamacıları için yeni ürün geliştirme ve bu ürünleri yeni pazarlara sunma, mevcut turistik ürünleri farklılaştırma, niş pazarlara hizmet sunma gibi fırsatlar yaratabilir.

Dünya sıralamasında en çok turist gönderen ülkelerin; ekonomisi güçlü olan ve kişi başı milli gelir açısından ilk sıralarda yer alan Amerika, Almanya, İngiltere gibi ülkeler olduğu düşünüldüğünde, KBMG’in turistik tüketimin artması ile olan ilişkisi daha net anlaşılabilmektedir.

KBMG’den dolaysız vergiler düşüldükten sonra ortaya çıkan geliri ifade eden harcanabilir gelir (HG) de tüketicinin nihai gelirini ifade ettiği için pazarlamacılar için önemlidir. Buna ek olarak, tüketicilerin zorunlu gereksinimler için harcanan miktardan geriye kalan geliri ifade eden keyfe bağlı harcanabilir gelir de turizm pazarlamacılarını yakından ilgilendirmektedir. (Nakip, Varinli ve Gülmez, 2012)

Keyfe bağlı harcanabilir gelir, daha çok lüks tüketim ürünlerini talep edenler açısından önemli bir göstergedir. Bilindiği gibi turistik ürün, insan yaşamı için tüketilmesi zorunlu olan mallar arasında değil, tüketimi zorunlu olmayan ve yaşam kalitesine bağlı olarak tercih edilen ürünler grubunda yer almaktadır. Bu nedenle, keyfe bağlı harcanabilir gelirin artması, turistik ürünlerin tüketimini de arttırabilmektedir. Tüketici harcamalarındaki değişiklikleri analiz ederken kişi ve aile harcamalarına ilişkin olarak Engel Kanunları göz önüne alındığında turizm sektörü bazı ipuçları elde edilebilir. Engel Kanunu’na göre tüketicinin geliri arttıkça boş zamanları geçirme amacıyla yapılan harcamalar artmaktadır. Turizm de bir boş zaman değerlendirme faaliyeti olduğundan, özellikle de keyfe bağlı harcanabilir gelirdeki artışın pazarlama yönetimlerince dikkatle takibe alınması gerekmektedir.

Dolaylı ve dolaysız vergiler de turizm işletmelerinin pazarlama kararlarını yakından etkilemektedir. Peki dolaylı vergi nedir? ve dolaysız vergi ne demektir? Dolaylı vergiler, tüketim anında kesilen vergiler iken, dolaysız vergiler ise doğrudan gelirlerden kesilen vergilerdir. Pazarlama kararlarını daha çok dolaylı vergiler etkiler. (Nakip, Varinli ve Gülmez, 2012). Çünkü dolaylı olarak alınan vergiler, ürünlerin fiyatlarını etkilemekte ve bu da ürüne olan talep miktarını değiştirmektedir.

Politik istikrarı olan ve yönetim geleneği açısından yasal kurumları yerleşik olan ekonomilerde vergiler de istikrarlı olmaktadır. Politik istikrarın olmadığı ekonomilerle yasal düzenlemelerin yeterince gerçekleştirilemediği ülkelerde vergiler, işletme yönetimlerince güvenilemeyecek unsurlar olarak kabul edilebilir. (Altunışık, Özdemir, Torlak, 2006).

2021 TEFE TÜFE ÜFE Oranları ve Enflasyon Oranları

Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE)Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE)
2020 (Yıllık) %25,15 %14,60
2017 (Yıllık) %15,47%11,92
2016 (Yıllık) %9,94%8,53
2015 (Yıllık) %5,71%8,81

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.