Sikra Nedir?

Sikra

Yeni Brahmanlığa ait mimari eserlerde; Kuzey ve Doğu Hindistan üslubu, Cayna/Merkezi Hindistan üslubu ve Dravid/Güney Hindistan üslubu olmak üzere üç farklı üslup görülür. Kuzey ve Doğu Hindistan üslubu: 6. yüzyıldan itibaren takip edilebilen bu üslupta Sikra olarak adlandırılan içlerinde ilah heykeli bulunan 50 metreye yaklaşan yüksekliklere ulaşan, çok kalın duvarlı piramit biçimli yüksek mabedler inşa edilmiştir.

Cephe duvarları tepe kısmına doğru giderek dış bükey olarak kavislenir ve kubbemsi bir hal alarak nihayetlenirler. En tepeye amalaka adı verilen yatay yerleştirilmiş daire tabanlı kalınca bir kaide konur, kaidenin üstünde küçük bir kubbe, kubbenin üstünde de vazo biçimli bir tepelik bulunur. Bu tarz mabedlerin cepheleri çok ince işçilikli kabartmalarla bezenmiştir. Bhubanesvar, Kaarak ve Makesvara Mabetleri bu üslubun öne çıkan örnekleridir. 

Bhubaneswar – Tapınak şehri

Bhubaneswar

Tarihsel olarak Ekamra Kshetra, Utkala ve Kalinga olarak tanımlanan Odisha, Budizm, Jainizm ve Hinduizm’in beşiğiydi. Bhubaneswar, başkentin Cuttack’tan taşınmasının ardından 1949’da Odisha’nın (sonra Orissa’nın) başkenti oldu. Alman mimar Otto Königsberger tarafından tasarlanan yeni şehir, adını Lingaraj tapınağının ana tanrısı olarak tapınılan Shiva’nın bir yönü olan Tribhubaneswar veya ‘Üç dünyanın Efendisi’nden almıştır. Yaklaşık bin tapınak, Ashokan ferman ve yazıtlarıyla Hindistan’ın Tapınak Şehri’nin tarihi taşa kazınmış.

Yorumunuzu Bırakın