Hitit Mitolojisi – Kumarbi (Gökteki Krallık) Efsanesi

“Eskiden Alalu gökyüzünde dokuz yıl boyuncakraldır ve tahtta oturmaktadır. Tanrıların önde gelenigüçlü Anu da, Alalu’ya sakilik görevi yapmaktadır.Ancak bu iki tanrı birbiri ile düşman olmuş veAnu, Alalu’yu gökteki krallıktan indirerek tahtı elegeçirmiştir. Böylece Anu’nun sakisi de Kumarbi olmuştur.Kaderin cilvesine bakın ki bu kez, dokuz yılgökyüzündeki tahtı işgal eden Anu da sakisi Kumarbitarafından bir ihtilalle devrilmeye…