Hitit Mitolojisi – Hedammu ve Ullikummi Şarkısı

Kumarbi (Gökteki Krallık) Efsanesi‘nin devamı olan Hedammu ve UllikummiŞarkısı’nda Fırtına Tanrısı Teşup’un, krallıktahtına oturması konu edilmektedir. Efsanenin devamı,Ullikummi Şarkısı’nda Kumarbi’nin, FırtınaTanrısı’na karşı bazı planlar kurduğu ile başlamaktadır:“Kurduğu plan ile Kumarbi aniden tahtındankalkar ve eline asayı, ayaklarına hızlı rüzgârlarıkoyarak Urkiş kentinde soğuk bir pınarın başınagelir. Burada bulunan kaya ile beş kez birlikte olur.Sonra Kumarbi, bir erkek…

Hitit Mitolojisi – Kumarbi (Gökteki Krallık) Efsanesi

“Eskiden Alalu gökyüzünde dokuz yıl boyuncakraldır ve tahtta oturmaktadır. Tanrıların önde gelenigüçlü Anu da, Alalu’ya sakilik görevi yapmaktadır.Ancak bu iki tanrı birbiri ile düşman olmuş veAnu, Alalu’yu gökteki krallıktan indirerek tahtı elegeçirmiştir. Böylece Anu’nun sakisi de Kumarbi olmuştur.Kaderin cilvesine bakın ki bu kez, dokuz yılgökyüzündeki tahtı işgal eden Anu da sakisi Kumarbitarafından bir ihtilalle devrilmeye…